_ _  ,_
/^\/^\-/ @D
~(________/ PERL.LT
|L |L
L L
Straipsniai  Funkcijos 
Funkcijos/chmod - pakeičia failų sąrašo leidimus (permission'sus)

 • chmod LIST

  Pakeičia leidimuus failų sąrašui. Pirmasis sąrašo elementas privalo būti skaitiniame pavidale, greičiausiai aštuntainis skaičius, bet jokiu būdu ne aštuntainių skaičių stringas: 0644 - gerai, '0644' - ne. Gražina sėkmingai pakeistų failų kiekį. Taip pat žiūrėti oct, jei turimas tik string'as.

    $cnt = chmod 0755, 'foo', 'bar';
    chmod 0755, @executables;
    $mode = '0644'; chmod $mode, 'foo';   # !!! nustato į
                         # --w----r-T
    $mode = '0644'; chmod oct($mode), 'foo'; # taip geriau
    $mode = 0644;  chmod $mode, 'foo';   # taip geriausia

  Taip pat galima importuoti simbolnes S_I* konstantas iš Fcntl modulio:

    use Fcntl ':mode';
    chmod S_IRWXU|S_IRGRP|S_IXGRP|S_IROTH|S_IXOTH, @executables;
    # Identiška kaip ir chmod 0755 pavyzdy viršuj.
algirdas@perl.lt 2005.04.11 - $dabar