_  _   ,_
/^\/^\-/ @D
~(________/ PERL.LT
|L |L
L L
Straipsniai  Funkcijos 
Funkcijos/getpriority - pasiima proceso, vartotojo ir t.t. pirmumo reikšmę
  • getpriority WHICH,WHO

    Gražina dabartinius procesų prioritetus, procesų grupę arba vartotoją. (Žr. getpriority(2).) Bus lemtingas įspėjimas (fatal exception), jei bus mėginama panaudoti sistemoje, kurioje nėra įdiegtas getpriority(2).

algirdas@perl.lt 2005.04.11 - $dabar