_ _  ,_
/^\/^\-/ @D
~(________/ PERL.LT
|L |L
L L
Straipsniai  Funkcijos 
Funkcijos/tie - priskirti kintamąjį obejktų klasei
 • tie VARIABLE,CLASSNAME,LIST

  Ši funkcija pririša kintąmąjį prie paketo klasės, kuris leis realizuoti kintamąjį. VARIABLE yra kintamojo vardas, kuriuo jis bus iškviečiamas. CLASSNAME yra klasės, realizuojančios teisingo tipo objektus, vardas. Bet kokie papildomi argumentai yra perduodami new klasės metodui (t.y. TIESCALAR , TIEHANDLE , TIEARRAY ar TIEHASH ). Paprastai tai yra argumentai, kurie gali būti perduodami dbm_open() C funkcijai. Objektas, gražintas new metodo taip pat gražinamas tie funkcijos, kuri galėtų būti naudinga, norint prieiti prie kitų CLASSNAME metodų.

  Įsidėmėkite, kad funkcijos kaip kad keys ir values gali gražinti milžinišką sąrašą, kai panaudotos dideliems objektams, kaip kad DBM failai. Jums gali labiau norėtis naudoti each funkcija, atlikti iteraciją per tokius objektus. Pavyzdys:

    # print out history file offsets
    use NDBM_File;
    tie(%HIST, 'NDBM_File', '/usr/lib/news/history', 1, 0);
    while (($key,$val) = each %HIST) {
  	print $key, ' = ', unpack('L',$val), "\n";
    }
    untie(%HIST);

  Klasė, realizuojanti hash'ą, turėtų turėti tokius metodus:

    TIEHASH classname, LIST
    FETCH this, key
    STORE this, key, value
    DELETE this, key
    CLEAR this
    EXISTS this, key
    FIRSTKEY this
    NEXTKEY this, lastkey
    SCALAR this
    DESTROY this
    UNTIE this

  Klasė, realizuojanti eilinį masyvą, turėtų turėti tokius metodus:

    TIEARRAY classname, LIST
    FETCH this, key
    STORE this, key, value
    FETCHSIZE this
    STORESIZE this, count
    CLEAR this
    PUSH this, LIST
    POP this
    SHIFT this
    UNSHIFT this, LIST
    SPLICE this, offset, length, LIST
    EXTEND this, count
    DESTROY this
    UNTIE this

  Klasė, realizuojanti failo valdiklį, turėtų turėti tokius metodus:

    TIEHANDLE classname, LIST
    READ this, scalar, length, offset
    READLINE this
    GETC this
    WRITE this, scalar, length, offset
    PRINT this, LIST
    PRINTF this, format, LIST
    BINMODE this
    EOF this
    FILENO this
    SEEK this, position, whence
    TELL this
    OPEN this, mode, LIST
    CLOSE this
    DESTROY this
    UNTIE this

  Klasė, realizuojanti skaliarą, turėtų turėti tokius metodus:

    TIESCALAR classname, LIST
    FETCH this,
    STORE this, value
    DESTROY this
    UNTIE this

  Ne visi metodai, parodyti viršuj privalo būti realizuoti. Žr. perltie, Tie::Hash, Tie::Array, Tie::Scalar ir Tie::Handle.

  Skirtingai nuo dbmopen, tie funkcija nenaudos ir nereikalaus modulio - reikės pačiam rankiškai susivokti ir juo pateikti. Žr. DB_File arba Config modulį įdomiems tie realizavimams.

  Dėl tolimesnių detalių žr. perltie, tied VARIABLE.

algirdas@perl.lt 2005.04.11 - $dabar