CGI (Common Gateway Interface - Standartinis Interneto Interfeisas) - tai vienas iš porgramavimo internete būdų. Tai ne programavimo kalba, bet standartas, nusakantis, kaip Web serveriai perduoda informaciją, panaudodami pridėtines programas, vykdomas serveryje. Tai būdas išplėsti Web serverio galimybes be jo paties pertvarkymo. CGI pradeda darbą ten, kur baigia HTML, jis pateikia mechanizmą informacijos išrinkimui, apdorojimui ir formavimui. Dėka CGI Web dokumentai tampa interaktyvūs ir dinamiški.CGI gali būti naudojamas kuriant virtualius Web dokumentus, kiap tarpininkas tarp kliento ir duomenų bazių ir pan.

Toliau bus pateikta teorinė medžiaga bei pavyzdžiai, padėsiantys jums suprasti CGI progarmavimo principus bei panaudojimo galimybes. Visa medžiaga organizuojama kaip hipertekstinė knyga, sudaryta iš skyrių, kuriuose pateikiami įvairių CGI metodų aprašymai, veikiantys pavyzdžiai ir jų programų tekstai.

Jeigu susidomėjote, perverskite pirmą puslapį.  
Parengė Vladas Ambrutis. Projekto vadovė Virginija Limanauskienė virga@soften.ktu.lt