Mokymosi vadovas

Šios knygos skyriai yra labai tampriai susieti tarpusavyje, todėl ją skaityti reikia nuo pat pradžios - titulinio puslapio.

Apie kai kuriuos dalykus kalbama skirtinguose skyriuose, tačiau stengiamasi nesikartoti, o išsireikšti kitais žodžiais arba atkreipti dėmesį į kitas problemas. Anksčiau išdėstyta teorija yra nepaneigiama, o papildoma.

Norint geriau suprasti teorinę medžiagą, pravartu pasinagrinėti, kaip veikia pavyzdžiai. Tam juo reikia nusikopijuoti pas save, pakeisti turinį ir pažiūrėti kaip veikia, palyginti rezultatus.

Pateikti pavyzdžiai  nagrinėjami CGI programavimo atžvilgiu, nesigilinant į PERL'o kalbos sintaksę. Dėl to prieš nagrinėjantis duotus pavyzdžius, būtu pravartu susipažinti su PERL kalbos pagrindais, sintakse.(Žiūrėti skyrių "Literatūra").

Pirmuose 4 skyriuose išdėstyta dauguma teorijos. Jų pabaigoje yra savikontrolės klausimai. Pabandykite atsakyti į juos savais žodžiais, taip, kaip supratote teorinę medžiagą. Pasitikrinkite su atsakymais. Savikontrolės klausimai akcentuoja esminius arba sunkiau suprantamus dalykus.

Šioje knygoje pateikti pavyzdžiai yra gan paprasti. Norėdami susirasti sudėtingesnių arba pažiūrėti, kokios CGI programos naudojamos Interneto tinkle, žvilgtelėkite į 7 skyrių "Nuorodos".

Ši knyga apima tik CGI programavimo pradmenis. Ji turėtų suteikti jums impulsą domėtis toliau ir bandyti kurti savas CGI programas. Norėdami plačiau paskaityti apie CGI, galite paieškoti tokios literatūros:

CGI yra nevienintelis programavimo Internete būdas. Šiuo metu vis labiau plinta Java programavimo kalba. Java programos saugomos serveryje, o vykdomos vartotojo kompiuteryje. Kai vartotojas nori vykdyti programą, jis gauna iš serverio jos kopiją ir ją vykdo savo kompiuteryje. Programai baigus darbą, ji sunaikinama.