Žodynas

CGI programa. WWW serveryje saugoma programa, kurią WWW klientas gali iškviesti vykdymui WWW serveryje. Klientas gali perduoti šiai programai parametrus, o CGI programa gražina klientui naują WWW dokumentą su pateiktais rezultatais.

Checkboxes. Žymėjimo langeliai. Tai langelių grupė, leidžianti pasirinkti norimą opciją, savybę, punktą ar pan. Vienu metu gali būti pažymėti keli langeliai.

DNS (Domain Name Server). Įrenginys, saugantis lokalių mašinų vardus ir juos atitinkančius IP adresus.

HTTP protokolas. (Hyper Text Transfer Protocol) Protokolas, naudojamas informacijos siuntimui WWW servise. Naudojant šį protokolą galima siųsti tekstinę, grafinę, audio, video informaciją, o taip pat ir programos kodą.

HTML (Hyper Text Mark-up Language). Šia kalba aprašomi WWW serviso dokumentai. Šie dokumentai yra paprasti tekstiniai failai, kuriuose aprašomos instrukcijos kaip grafiškai turi būti pateiktas dokumentas.

IP (Internet Protocol). Interneto protokolas. Jis atsakingas už duomenų paketų transportavimą tinkle. Duomenų gavėjo indentifikavimui naudoja unikalius adresus (IP adresus).

Java. Objektinė programavimo kalba. Pasižymi tuo, kad yra puikiai pritaikyta programavimui Internet tinkle.

Naršyklė. Žiūrėti WWW klientas.

PERL. Programavimo kalba, kuri yra labai panaši į visiems labai gerai žinomą C kalbą, tačiau ši kalba tarsi skirta CGI programų rašymui.

Radio buttons. Radio mygtukai. Tai mygtukų grupė, leidžianti pasirinkti norimą opciją, savybę, punktą ar pan. Pasižymi tuo, kad vienu metu gali būti pažymėtas tik vienas mygtukas iš tos grupės.

STDIN. Standartinis įvedimo įrenginys.

STDOUT. Standartinis išvedimo įrenginys.

WWW (World Wide Web). Vienas iš keleto Interneto servisų, pateikiantis įvairialypę informaciją. Šios informacijos perdavimui naudoja HTTP protokolą, o informacijos saugojimui - HTML dokumentus.

UNIX. Operacinė sistema, skirta darbui tinkle.

URL (Universal Resource Location). Absoliutus Internet tinklo adresas. Pvz: http://www.soften.ktu.lt

WWW klientas (Web klientas, naršyklė). Programa, naudojama WWW informacijos paėmimui iš serverio. WWW klijentas iš serverio paimtą tekstinę, grafinę ir kitokią informaciją pateikia vartotojui lengvai suprantamoje formoje.