CGI.pm modulis

Platinimas
Pateikiamas kartu su perl'u;
Įtraukimas:
use CGI;
Naujo objekto sukūrimas
$x = new CGI; - paprasčiausias variantas
$x = new CGI(INPUTFILE);
Paprasčiausias pavyzdys:
  #!/usr/local/bin/perl
  use CGI;               # load CGI routines
  $q = new CGI;            # create new CGI object
  print $q->header,          # create the HTTP header
     $q->start_html('hello world'), # start the HTML
     $q->h1('hello world'),     # level 1 header
     $q->end_html;         # end the HTML
Priėjimas prie formos laukų:
@values = $uzklausa->param('pavadinimas'); jei parametras turi daug reikšmių, arba
$value = $uzklausa->param('pavadinimas'); jei tik vieną
Formos laukų reikšmių nustatymas:
$uzklausa->param('pavadinimas', 'reikšmė1', 'reikšmė2');
Laukų tipai:
Tekstinė eilutė: $uzklausa->textfield('name',$reiksme,$ilgis,$max);
Tekstinis laukas: $uzklausa->textarea('name', $default, $eilutes, $stulpeliai)
Slaptažodis: $uzklausa->password_field('name',$reiksme,$ilgis,$max);
Failas: $uzklausa->filefield('name',$reiksme,$ilgis,$max);
 1. $failas = uzklausa->param('failo_parametras') grąžina failo pavadinimą, koks jis buvo toje sistejoje, iš kurios atėjo failas. Taigi, jame failo kelio komponentai gali būti atskirti / (unix), \ (MS-xxx), : (Mac);
 2. failo turinys gali būti paimtas: while (<$failas>){ naudojame jo info }
Išsiuntimo mygtukas: $uzklausa->submit('pavadinimas', 'reikšmė');
Reset mygtukas: $uzklausa->reset;
Nerodomas laukas: $uzklausa->hidden('pavadinimas', 'reikšmė');
Laukai su keletu reikšmių:
paprastai jiems reikia žymių asoc.masyvo:
%zymes = ('reikšmė1' => 'Pirmos reikšmės pavadinimas',
	'reikšmė2' => 'Antros reikšmės pavadinimas',
	...
}
Pop-up meniu: $uzklausa->popup_menu('pavadinimas, ['reikšmė1', 'reikšmė2',...], 'pasirinkta_reikšmė', \%zymes);
Matomas sąrašas: $uzklausa->scrolling_list('pavadinimas, ['reikšmė1', 'reikšmė2',...], ['pažymėta_r1', ...], $kiek_rodyti,$ar_leisti_zymeti_kelis, \%zymes);
Radio-mygtukų grupė: $uzklausa->radio_group('pavadinimas, ['reikšmė1', 'reikšmė2',...], $pazymeta, $ar_įterpti_naujas_eilutes, \%zymes);
Checkbox-mygtukų grupė: $uzklausa->radio_group('pavadinimas, ['reikšmė1', 'reikšmė2',...], [pažymėti], $ar_įterpti_naujas_eilutes, \%zymes);
Formos generavimas:
  print $query->startform($method,$action,$encoding);
   <... various form stuff ...>
  print $query->endform;
Dokumento tipo pakeitimas:
print $uzklausa->header('image/jpg');
Peradresavimas:
print $uzklausa->redirect('http://kitas.serveris/dokumentas');