HTTP protokolo principai

Informacijos šaltiniai:

Duomenų srautai

 • Klasikinis variantas
  1. Klientas (kairėje) užmezga ryšį su Serveriu (dešinėje)
  2. Klientas išsiunčia užklausą, kokio dokumento jam reikia
  3. Serveris siunčia atsakymą
  4. Uždaromas sujungimas
 • Keep-Alive rėžimas
  1. Klientas (kairėje) užmezga ryšį su Serveriu (dešinėje)
  2. Klientas išsiunčia užklausą, kokio dokumento jam reikia. Užklausoje pasakoma, kad laukiama, jog norima, kad tai būtų keep-alive sujungimas.
  3. Serveris siunčia atsakymą. Serveris GALI (bet neprivalo) įterpti į antraštę parametrą, kuris sako, kad serveris pasiruošęs dirbti keep-alive rėžime.
  4. Jei patvirtinmas apie pasiruošimą dirbti keep-alive rėžime gautas, klientas gali siųsti kitas užklausas. Tuo atveju serveris vieną po kito duos reikalingus dokumentus.
  5. Iniciatyvą uždaryti ryšį gali duoti tiek serveris, tiek klientas

  Į serverį siunčiama užklausa

  Formatas
      Metodas Dokumentas Protokolas
  	Parametras_1 : Reikšmė_1
  	...
  	Parametras_N : Reikšmė_N
  	Tuščia eilutė
  	Duomenys
  Pavyzdys 1
  POST /~kaspar/exam.cgi HTTP/1.0
  Host: www.soften.ktu.lt
  
  student=Jonas&mark=8
  Pavyzdys 2
  GET http://www.soften.ktu.lt/~kaspar/result.cgi?student=Jonas&lab=3 HTTP/1.0
  If-Modified-Since: Sat, 24 Sep 1998 9:50:00 MET DST
  
  
  Metodai:
  GET - Gauti dokumento tekstą (turinį).
  HEAD - Analogiškas GET tačiau pagal šią užklausą yra siunčiama tik atsakymo antraštė, o past dokumento tekstas nesiunčimas.
  POST - Naudotinas dokumentų ar kitokios informacijos perdavimui į serverį, kad ši informacija būtų išsaugota serveryje ar panaudota kažkokiam kitokiam duomenų pakeitimui. Dėl šios priežasties POST tipo užklausos nėra kešuojamos.
  Pastabos dėl metodų pasirinkimo
  Standartas reikalauja, kad serveris galėtų apdoroti antraštės eilutes, kurios yra iki 8096 simbolių ilgio. Dėl to GET tipo užklausos netinka ten, kur reikia perduoti daug duomenų (serveris gali nesugebėti apdoroti tokio kiekio). HEAD tipo užklausos galėtų būti naudojamos ten, kur reikia patikrinti, ar toks dokumentas yra, tačiau jo kodas mūsų nedomina (tarkime, serverio monitorinimo programoje).
  Pagrindiniai užklausų parametrai
  Host: serverio_vardas - naudojama nusakyti, kurio [virtualaus] serverio duomenų reikia
  Authorization : užkoduotas vardas ir slaptažodis - naudojamas perduoti vartotojo vardą ir slaptažodį, jei tokie reikalingi, norint prieiti prie tam tikrų duomenų
  Content-Type : tipas - nusako, kokio tipo yra perduodami duomenys, kad klientas žinotų, kaip juos apdoroti
  Content-Encoding : koduotė -
  Content-Length : dokumento_dydis - perduodamo dokumento dydis. Būtinas parametras POST tipo užklausose
  If-Modified-Since : laikas - naudojamas GET tipo užklausose norint išvengi pakartotino dokumento siuntimo, jei jis nepasikeitė nuo paskutinės kopijos pasiėmimo momento
  Referer : Dokumentas - Dokumentas, kuriame buvo nuoroda į šį dokumentą
  User-Agent : Kliento_programinės_įrangos_pavadinimas

  Iš serverio gaunamas atsakymas

  Formatas
      Protokolas Statusas Žmogui_suprantamas_paaiškinimas
  	Parametras_1 : Reikšmė_1
  	...
  	Parametras_N : Reikšmė_N
  	Tuščia eilutė
  	Duomenys
  Pavyzdys
  HTTP/1.1 404 File Not Found
  Date: Sat, 24 Oct 1998 07:34:01 GMT
  Server: Apache/1.2.6
  Connection: close
  Content-Type: text/html
  
  <HTML><HEAD>
  <TITLE>404 File Not Found</TITLE>
  </HEAD><BODY>
  <H1>File Not Found</H1>
  The requested URL /nera was not found on this server.<P>
  </BODY></HTML>
  
  Statusai:
  Pagrindiniai atsakymų parametrai
  Content-Type : tipas - nusako, kokio tipo yra perduodami duomenys, kad klientas žinotų, kaip juos apdoroti
  Content-Encoding : koduotė -
  Content-Length : dokumento_dydis - perduodamo dokumento dydis.
  Date : laikas - Dokumento išsiuntimo momentas
  Expires : laikas - Laikas, kai dokumentas nustoja galioti ir reikia pasiimti atnaujintą kopiją
  Last-Modified : laikas - Laikas, kuriuo pagal serverio logika dokuemtas buvo paskutinį karta modifikuotas
  Location : vieta - Nauja vieta (URL), kur šiuo metu yra reikalingas dokumentas
  Pragma : no-cache | išplėtimo_raktažodžiai - Papildomos informacijos perdavimas. no-cache nurodo, kad dokumentas neturėtų būti kešuojamas
  Server : Serverio_programinės_įrangos_pavadinimas
  WWW-Autenticate : Nurodymas_kaip_reikia_autentikuotis

  CGI principai

  Iššifravimas
  Common Gateway Interface
  Duomenų srautai
  1. Serveris gauna užklausą
  2. Nustatoma, kad rezutatą turi sukurti CGI programa. Sukuriama aplinka tai programai vykdyti
  3. Paleidžiama pati programa
  4. Jos standartinis išvedimas yra perduodamas serveriui
  5. Jei išvedimas buvo pagal CGI standartą, pridedami papildomi Ataskymo Antraštės laukai ir siunčiami užklausėjui; jei ne pagal tai - įrašoma į serverio žurnalą ir duodamas atsakymas - "Vidinė serverio klaida"
  Aplinkos kintamieji
  Atsakymo formatas
  	Status: Statuso_kodas
  	HTTP_atsakymo_parametrų_eilutė_1
  	...
  	HTTP_atsakymo_parametrų_eilutė_N
  	Tuščia eilutė
  	Dokumento tekstas
  Pastabos formatui
  Jei reikia, kad klientui būtų grąžintas 200 OK kodas - pirma eilutė yra nebūtina
  Atsakyme būtinai turi būti bent Content-Type parametras
  Pavyzdys 1
  	Content-Type: text/html
  
  	Valio! Mano CGI-skriptas veikia!!!!
  
  Pavyzdys 2
  	Status: 302 Perkelta laikinai
  	Content-Type: text/html
  	Location: http://www.soften.ktu.lt/~draugas/skriptas.cgi
  
  	Pas jį šitai darosi geriau :-)
  Parametrų kodavimas
  GET tipo užklausose parametrai nuo skripto yra atskiriami klaustuko ? simboliu
  parametrai vienas nuo kito skiriami ampersendo & simboliu
  parametrą sudaro vardas=reikšmė
  jei parametre yra specialiųjų simbolių jie turi (o visi kiti simboliai gali) būti pakeisti į jų kodą. Prieš kodą rašomas procento ženklas %, o po jo seka 2 šešioliktainiai skaitmenys. Taigi, reišmė "perl ir cgi" būtų koduojama "perl%20ir%20cgi"