Laboratorinis darbas Nr.2

Užduotis

Parašyti skriptus, kurie:
 1. (Valdymo struktūros)
  1. įvykdytų sakinį, jei sąlyga yra tenkinama (3 variantai)
  2. įvykdytų sakinį, jei sąlyga yra netenkinama (3 variantai)
  3. įvykdytų keletą sakinių, jei sąlyga yra tenkinama (3 variantai)
  4. įvykdytų keletą sakinių, jei sąlyga yra netenkinama (3 variantai)
  5. įvykdytų skirtingus sakinius (bent 3 alternatyvos) priklausomai nuo kintamojo reikšmės (3 variantai)
  6. įvykdytų sakinį su argumentais nuo 1 iki 5 (3 variantai)
  7. įvykdytų sakinį su argumentais 1,2,3,5,7,9,10,14
  8. įvykdytų sakinį su visomis masyvo reikšmėmis
  9. įvykdytų sakinį su visomis asociatyvaus masyvo reikšmėmis
  10. įvykdytų sakinį su visais asociatyvaus masyvo raktais
  11. įvykdytų sakinį su argumentais nuo 1 iki 500, išskyrus reikšmes 15 ir 99
  12. sumuotų skaičius nuo 1 iki 100 arba tol, kol suma neviršys 999
  13. įvykdytų grupę sakinių po 2 kartus su argumentais nuo 1 iki 10
  14. išeitų iš dvigubo ciklo esant tam tikrai sąlygai
 2. (Reguliariosios išraiškos ir šablonai)
  1. įvykdyti sakinį, jei kintamajame yra žodis "Jonas"
  2. įvykdyti sakinį, jei kintamajame yra tekstas "ponas vardas joja", kur vardas yra "Jonas" arba "Petras"
  3. įvykdyti sakinį, jei aukščiau nurodytas tekstas prasideda kintamojo pirmoje pozicijoje
  4. įvykdyti sakinį, jei aukščiau nurodytas tekstas prasideda ne toliau, kaip septintoje kintamojo pozicijoje
  5. įvykdyti sakinį, jei aukščiau nurodytas tekstas sudaro visą kintamojo reikšmę
  6. įvykdyti sakinį, jei aukščiau nurodytas tekstas pasikartoja kintamajame bent 3 kartus
  7. įvykdyti sakinį, jei kintamajame yra aukščiau nurodytas tektas, tik vardas pateikiamas kitame kintamajame
  8. įvykdyti sakinį, jei kintamajame yra aukščiau nurodytas tektas, nagrinėjant nekreipti dėmesio į raidžių registrą
  9. įvykdyti sakinį, jei kintamajame yra aukščiau nurodytas tektas; ar reikia kreipti dėmesį į raidžių registrą nurodyta atskirame kintamajame (2 variantai)
  10. įvykdyti sakinį, jei kintamajame yra tekstas "//[(|])" (2 variantai)
  11. per kelias eilutes einantį tekstą pertvarkyti taip, kad kiekvienam sakiniui (baigiasi ., !, ? arba ...) būtų skirta viena ir tik viena eilutė. Pertvarkytą tekstą atspausdinti.
  12. per kelias eilutes einančiame HTML kalbos tekste išrinkti ryšius (link'us), kuriu pirmas elementas nėra paveiksliukas (<img ...>)
  13. kintamajame surasti visus šešioliktainius skaičius (0xAB8c ir pan) ir juos atspausdinti;
  14. kintamajame surasti pirmą seką iš 3 mažųjų raidžių ir ją pakeisti "---";
  15. tą patį padaryti su visomis 3 mažųjų raidžių sekomis;
  16. kintamajame surasti visus šešioliktainius skaičius ir pakeisti dešimtaine skaičiaus verte (žr. funkciją hex() )