Laboratorinis darbas Nr.3

Užduotis

Parašyti skriptus, kurie:
 1. (Failų sąvybių tikrinimo operatoriai)
  1. nustatytų teises failui ir failo savininką (2 variantai)
  2. nustatytų ar failas yra linkas bei į ką jis rodo
  3. nustatytų teises linkui
  4. palyginti dviejų failų informacijos naujumą, bei laikus, kada buvo paskutinį kartą keista informacija apie juos ir kada buvo skaityta informacija iš jų
 2. (operacijos su failais perl'o priemonėmis)
  1. atidaryti failus visais imanomais režimais
  2. nuskaityti arba įrašyti informaciją į atidarytus failus
  3. per išorinę programą išvesti pranešimą sau
  4. per išorinę programą gauti kažkokią sisteminę informaciją; nustatyti, kokį kodą grąžino programa
  5. visuose komandinėje eilutėje pateiktuose failuose tekstą %%keisk%% pakeisti  failo pavadinimu. Programoje nenaudoti ciklų
  6. komandinėje eilutėje nurodytuose failuose, kuriu vardas neturi raidės a tekstą %%eil%% pakeisti eilutės numeriu. Programoje nenaudoti ciklų
  7. pertvarkyti tekstą faile taip, kad kiekvienas paragrafas užimtų tik vieną eilutę (kokio reikia ilgio); eilutes pabaigti pagal DOS'o standartą (2 simboliai); baigiamuosius simbolius pridėti sisteminėmis priemonėmis (nenaudoti $xx.="\r\n" arba print $xx."\r\n"). Programoje nenaudoti ciklų
  8. faile, kurio įrašas užima vieną eilutę, o laukai atskirti tekstu // išskirti 2-ą lauką ir jį palikti vietoje seno failo turinio
  9. pervardinti failą ir sutrumpinti jį iki 15 simbolių ilgio
  10. failą "išskaidyti" į kitus du failus (pirma eilutė į pirmą failą, antra eilutė į antrą, trečia eilutė į pirmą, ketvirta į antra ir t.t.), nenaudojant print sakiniuose failo kintamųjų
 3. (operacijos su katalogais perl'o priemonėmis)
  1. sukurti naują katalogą, isitikinti, kad katalogas buvo sukurtas šia operacija, o ne liko iš ankstesnių
  2. sukurti jame linkus į kito katalogo failus, kurių pavadinimuose nėra raidės "c"
  3. jei sukurtame kataloge yra linkas su vardu, turinčiu raidę "d" ištrinti prieš jį esantį failą
 4. (formatai)
  1. naudojant formatus į failą išvesti kelis (min 3) psl. informacijos
  2. išvedant naudoti įrašui keleta skirtingų formatų
  3. padaryti kad antras puslapis būtų 5 eilutėm trumpesnis už pirmą
  4. puslapius skirti dideliu kiekiu - ženklų
  5. formate turi būti įvariai sulygiuotų tekstinių laukų, skaitmeninių laukų, laukų, einančių per keletą eilučių
  6. ataskaitoje turi būti įrašų, atskirtų vienas nuo kito tuščiomis eilutėmis ir be tuščių eilučių