Laboratorinis darbas Nr.4

Užduotis

Parašyti perl skriptus:
 1. susipažinti su nuorodomis ir funkcijomis:
 2. realus uždavinys:
 3. Signalai ir klaidų apdorojimas Parašyti skriptą, kuris:
  1. vykdydamas vieną funkciją ignoruotų HUP signalus (tikslui pasiekti naudoti tik vieną priskyrimą);
  2. vykdytų dalybą iš 0 ir nesukeltų fatalinės klaidos;
  3. perdengų ir patikrintų, kad veikia warn ir die funkcijas;
  4. cikle priimtų iš vartotojo perl'inę išraišką, bandytų ją įvykdyti ir išeitų iš ciklo tik vartotojui pateikus tam tikrą komandą.
 4. Pertvarkyti (2) punkto programą taip, kad:
  1. medžio struktūrą apdorotų klasė;
  2. prie jos būtų galima prieiti per sąsają;
  3. sukurtą medį būtų galima įrašyti/nuskaityti į/iš failo;
  4. kai kurie medžio apdorojimo metodai būtų įtraukiami į programos kontekstą tik juos specialiai nurodžius;
  5. įjungiant modulį į programą jis išvestų (C) informaciją;
  6. bandant kviesti neparašytą funkciją "draugiškai" apie tai praneštų ir toliau vykdytų programą;
  7. programa naudojanti modulį atspausdintų vardus visų simbolių, kurie yra įjungiamame modulyje;

  (C) 1998, 1999, Aidas Kasparas <kaspar@soften.ktu.lt>