Sąsajos

Sąsajos yra naudojamos, kai reikia kažkokias išorines (programos atžvilgiu) struktūras padaryti nesunkiai prieinamas iš perl'o naudojant perl'o sintaksę
Sintaksė:
tie(kintamasis,klasė,parametrų_sąrašas)
Atsiejimo sintaksė
untie(kintamasis)
Pavyzdys:
tie(%db, NDBM_File, "pažymiai", 2, 0600);
"Surišimui" kviečiami klasės metodai
TIESCALAR klasė,sąrašas
Kai surišama su skaliaru
TIEARRAY klasė,sąrašas
Kai surišama su masyvu
TIEHASH klasė,sąrašas
Kai surišama su asociatyviuoju masyvu
Metodai turi grąžinti nuorodą į klasės egzempliorių
Informacijai išgauti ir priskirti naudojami metodai:
FETCH objektas(skaliaro atveju)
informacijos išgavimas ($x=$tied_scalar;)
FETCH objektas,indeksas(masyvo ir asociatyvaus masyvo atvejais)
informacijos išgavimas ($x=$tied_array[2];)
STORE objektas,reikšmė (skaliaro atveju)
informacijos įrašymas ($tied_scalar = "5";)
STORE objektas,indeksas,reikšmė (masyvo ir asociatyvaus masyvo atvejais)
informacijos įrašymas ($tied_array[0] = "5";)
DESTROY objektas
kviečiamas, kai klasės egzempliorius turi būti sunaikintas (tiesiogiai ar netiesiogiai /pasibaigus kintamojo galiojimo sričiai/ vykdoma funkcija untie)
Asociatyviojo masyvo naudojami metodai:
EXISTS objektas,raktas
exists $tied_hash{raktas}
DELETE objektas,raktas
delete $tied_hash{raktas}
CLEAR objektas
%tied_hash = ()
FIRSTKEY objektas
NEXTKEY objektas,paskutinis_naudotas_raktas
keys(%tied_hash)
metodui NEXTKEY yra perduodamas prieš tai buves raktas, tam atvejui, jei tolesnio rakto skaičiavimas priklausytų nuo prieš tai buvusio rakto

Duomenų struktūros, failai bei struct atitikmuo

Kai reikia perl'o objektų struktūrą pritaikyti įrašymui į failą, nuskaityti iš failo arba perduoti duomenis į kitomis kalbomis parašytus modulius, informacijos formavimui naudojamas žemiau pateiktos funkcijos
pack šablonas, sąrašas
"supakuoja" sąrašo elementus į bitų eilę ir grąžina pastarąją
unpack šablonas, išraiška
"išpakuoja" išraiškos reikšmę į atskirus elementus, kuriuos nurodo šablonas. Grąžina masyvą
šablonų elementai