_  _   ,_
/^\/^\-/ @D
~(________/ PERL.LT
|L |L
L L
Straipsniai  Funkcijos 
Funkcijos/prototype - pasiimti paprogramės prototipą (jei egzistuoja)
  • prototype FUNCTION

    Gražina funkcijos arba eilutės prototipą (arba undef, jei funkcija neturi prototipo). FUNCTION yra nuoroda į arba vardas funkcijos, kurios prototipą norima gauti.

    Jei FUNCTION yra eilutė, prasidedanti CORE:: , toliau yra imama kaip Perl builtin'as. Jei šis įtaisymas yra perkeičiamas (kaip kad qw//) arba jo argumentai negali būti išreikšti prototipo (kaip kad system) gražina undef, kadangi builtin'as nesielgia kaip Perl funkcija. Kitu atveju, eilutė, aprašanti analogišką prototipą yra gražinama.

algirdas@perl.lt 2005.04.11 - $dabar