_ _  ,_
/^\/^\-/ @D
~(________/ PERL.LT
|L |L
L L
Straipsniai  Funkcijos 
Funkcijos A-Z

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

A
 • abs - absoliutinė reikšmė
 • accept - priima įeinantį socket'o susijungimą
 • alarm - suplanuoja SIGALRM
 • atan2 - Y/X arktangentas tarp -PI ir PI
B
 • bind - priskiria adresą socket'ui
 • binmode - paruošia binarinį failą I/O
 • bless - sukuria objektą
C
 • caller - pasiima dabartinės paprogramės kvietimo kontekstą
 • chdir - pakeičia dabartinę direktoriją
 • chmod - pakeičia failų sąrašo leidimus (permission'sus)
 • chomp - pašalina pabaigos ženklą nuo string'o
 • chop - pašalina paskutinį string'o simbolį
 • chown - pakeičia failų sąrašo savininką
 • chr - pasiima nurodytą numerį simbolių
 • chroot - paverčia katalogą root katalogu
 • close - uždaryti failo (ar pipe'o ar socket'o) jungtį
 • closedir - uždaryti direktorijos jungtį
 • connect - prisijungti prie nutolusio socket'o
 • continue - nebūtinas blokas while ar foreach cikle
 • cos - kosinusas
 • crypt - vienos krypties passwd stiliaus enkryptinimas
D
 • dbmclose - nutraukia ryšį tarp dbm ir hash'o
 • dbmopen - sukuria ryšį dbm failui
 • defined - patikrina ar reikšmė, kintamasis ar funkcija yra apibrėžta
 • delete - ištrina reikšmę iš hash'o
 • die - išveda pranešimą arba praleidžia
 • do - paverčia BLOCK į TERM
 • dump - sukuria skubų core dump
E
 • each - pasiima kitą key/value porą iš hash'o
 • endgrent - gražina, naudojant group failą
 • endhostent - gražina, naudojant hosts failą
 • endnetent - gražina, naudojant networks failą
 • endprotoent - gražina, naudojant protocols failą
 • endpwent - gražina, naudojant passwd failą
 • endservent - gražina, naudojant services failą
 • eof - patikrina filehandle'ą iki pabaigos
 • eval - sugaudo klaidas arba sukompiliuoja ir paleidžia kodą
 • exec - palieka dabartinę programą tam, kad paleisti kitą
 • exists - patikrina ar yra hash key
 • exit - nutraukia programą
 • exp - pakelia I laipsniu
F
 • fcntl - failų kontrolės sisteminis iškveitimas
 • fileno - gražina failo deskriptorių iš filehandle'o
 • flock - užrakina visą failą advisory lock
 • fork - sukuria naują procesą, tolygų esamam
 • format - deklaruoja paveixliuko formatą naudojimui su write() funkcija
 • formline - vidinė funkciją, naudojama formatams
G
 • getc - pasiima sekantį simbolį iš filehandle'o
 • getgrent - pasiima sekantį group įrašą
 • getgrgid - pasiima sekantį group vartotojo ID
 • getgrnam - pasiima sekantį group pavadinimą
 • gethostbyaddr - pasiima host įrašą, duotą pagal adresą
 • gethostbyname - pasiima host įrašą pagal vardą
 • gethostent - pasiima sekantį host įrašą
 • getlogin - gražina kas prisijungęs šitame tty
 • getnetbyaddr - pasiima tinklo įrašą pagal duotą adresą
 • getnetbyname - pasiima tinklo įrašą pagal duotą vardą
 • getnetent - pasiima kitą tinklo įrašą
 • getpeername - suranda kitą galą socket susijungimo
 • getpgrp - pasiima proceso group
 • getppid - pasiima tėvinį (parent) process ID
 • getpriority - pasiima proceso, vartotojo ir t.t. pirmumo reikšmę
 • getprotobyname - pasiima protokolo riekšmę pagal vardą
 • getprotobynumber - pasiima protokolo įrašo skaitinį protokolą
 • getprotoent - pasiima sekantį protokolų įrašą
 • getpwent - pasiima sekantį passwd įrašą
 • getpwnam - pasiima passwd įrašą pagal login'ą
 • getpwuid - pasiima passwd įrašą pagal vartitojo ID
 • getservbyname - pasiima servisų įrašą pagal vardą
 • getservbyport - pasiima servisų įrašą pagal skaitinį portą
 • getservent - pasiima kitą servisų įrašą
 • getsockname - pasiima sockaddr duotam socket'ui
 • getsockopt - pasiima socket'o nustatymus duotam socket'ui
 • glob - praplečia failų vardus, naudojant wildcard'us
 • gmtime - perverčia UNIX laiką į įrašą ar string'ą naudojant GMT
 • goto - sukuria spageti kodą
 • grep - suranda elementus sąraše ir patikrina ar true, lyginant su kriterijum
H
 • hex - paverčia string'ą į šešioliktainį skaičių
I
 • import - pataiso modulio namespace'ą į nurodytą
 • index - ieško substring'o string'e
 • int - sveikasis skaičius
 • ioctl - priklausantis nuo sistemos device control sisteminis iškvietimas
J
 • join - sujungia sąrašą į string'ą naudojant atskyrėją
K
 • keys - gražina sąrašą indeksų iš hash'o
 • kill - nusiunčia signalą procesui ar jų grupei
L
 • last - išeina iš bloko pirma laiko
 • lc - gražina string'ą mažosiomis raidėmis
 • lcfirst - gražina string'ą tik kitą raidę paversdamas mažąja
 • length - gražina baitų kiekį string'e
 • link - sukuria hard link failų sistemoje
 • listen - registruoja socket'ą kaip serverį
 • local - sukuria laikiną globalaus kintamojo reikšmę(dynamic scoping)
 • localtime - paverčia UNIX laiką į įrašą ar string'ą, naudojant vietinį laiką
 • lock - gaut thread užraktą kintamajam, paprogramei ar metodui
 • log - pasiimti natūrinį skaičiaus logaritmą
 • lstat - nustatyti simbolinį link'ą
M
 • m - sutikrinti string'ą su regexpo pattern'u
 • map - pritaikyti pakeitimą sąrašui ir gauti naują sąrašą su pakeitimais
 • mkdir - sukurti direktoriją
 • msgctl - SysV IPC žinučių kontrolės operacija
 • msgget - gauti SysV IPC žinučių eilę
 • msgrcv - pasiimti SysV IPC žinutę iš žinučių eilės
 • msgsnd - nusiųsti SysV IPC žinutę į žinučių eilę
 • my - deklaruoti ir priskirti lokalų kintamąjį (lexical scoping)
N
 • next - pakartoti block prieš laiką
 • no - neimportuoti kai kurių modulio simbolių ar semantikos kompiliavimo metu
O
 • oct - paversti string'ą į aštuntainį skaičių
 • open - atidaryti failą, pipe ar deskriptorių
 • opendir - atidaryti direktoriją
 • ord - surasti simbolio skaitinę reikšmę
 • our - deklaruoti ir priskirti paketo kintamąjį (lexical scoping)
P
 • pack - paversti sąrašą į binarinę formą
 • package - deklaruoti atskirą globalią namespace
 • pipe - atidaryti porą sujungtų filehandle'ų
 • pop - pašalinti paskutinį elementą iš masyvo ir jį gražinti
 • pos - surasti ar nustatyti offset'ą praėjusiai/sekančiai m//g paieškai
 • print - išvesti sąrašą į filehandle'ą
 • printf - išvesda suformatuotą sąrašą į filehandle'ą
 • prototype - pasiimti paprogramės prototipą (jei egzistuoja)
 • push - pridėti vieną ar kelis elementus į masyvą
Q
 • q - paimti string'ą tarp viengubų kabučių
 • qq - paimti string'ą tarp dvigubų kabučių
 • qr - sukompiliuoti pattern'ą
 • quotemeta - cituoti regexpo "magiškus" simbolius
 • qw - cituoti sąrašą žodžių
 • qx - cituoti string'ą
R
 • rand - pasiimti sekantį pseudo atsitiktinius skaičius
 • read - fiksuoto ilgio buferintas įvedimas iš filehandle'o
 • readdir - pasiimti direktoriją iš directory handle
 • readline - pasiimti įrašą iš failo
 • readlink - patikrinti kur nurodo simbolinis link'as
 • readpipe - paleisti sisteminę komandą ir pasiimti standartinį išvedimą
 • recv - pasiimti žinutę iš Socket'o
 • redo - pradėti ciklą nuo pradžių
 • ref - išsiaiškinti į kokio tipo ir į ką nurodoma
 • rename - pakeisti failo vardą
 • require - užkrauti išorines funkcijas iš bibliotekos paleidimo metu
 • reset - išvalyti visus duoto pavadinimo kintamuosius
 • return - išeiti iš funkcijos
 • reverse - apversti string'ą ar sąrašą
 • rewinddir - perkrauti directory handle
 • rindex - substring'o paieška iš dešinės į kairę
 • rmdir - pašalinti direktoriją
S
 • s - pakeisti pattern'ą į string'ą
 • scalar - priversti dirbti skaliariniame kontekste
 • seek - pakeisti failo pointerio vietą atsitiktinio priėjimo I/O
 • seekdir - pakeisti direktorijos pointerio vietą
 • select - perkrauti išvedimą pagal nutylėjimą arba padaryti I/O parinkimą
 • semctl - SysV singalinės kontrolės operacijos
 • semget - pasiimti rinkinįSysV signalų
 • semop - SysV signalinės operacios
 • send - nusiųsti žinutę per socket'ą
 • setgrent - paruošti naudojimui group failą
 • sethostent - paruošti naudojimui hosts failą
 • setnetent - paruošti naudojimui networks failą
 • setpgrp - nustatyti proceso grupę ar procesą
 • setpriority - nustatyti proceso prioritetinę reikšmę
 • setprotoent - paruošti naudojimui protocols failą
 • setpwent - paruošti naudojimui passwd failą
 • setservent - paruošti naudojimui services failą
 • setsockopt - Socket'ų nustatymai
 • shift - pašalinti ir gražinti pirmą masyvo elementą
 • shmctl - SysV shared atminties operacijos
 • shmget - pasiimti SysV shared atminties segmento identifikatorių
 • shmread - nuskaityti SysV shared atmintį
 • shmwrite - rašyti į SysV shared atmintį
 • shutdown - uždaryti pusę socket'ų susijungimų
 • sin - sinusas
 • sleep - blokuoti kelioms sekundėms
 • socket - sukurti socket'ą
 • socketpair - sukurti porą socket'ų
 • sort - perrikiuoti reikšmių sąrašą
 • splice - pridėti ar išimti elementus iš bet kurios masyvo vietos
 • split - išskaidyti string'ą, naudojant regexp atskyrėją
 • sprintf - sutvarkytas išvedimas į string'ą
 • sqrt - kvadratinė šaknis
 • srand - užstatyti atsitiktinių skaičių generatorių
 • stat - gauti failo statuso informaciją
 • study - optimizuoti įvedamus duomenis pakartotinėms paieškoms
 • sub - deklaruoti paprogramę, greičiausiai anonimiškai
 • substr - pasiimti ar pakeisti string'o dalį
 • symlink - sukurti simbolinį link'ą į failą
 • syscall - paleisti sutartinį sistemos kvietimą
 • sysopen - atidaryti failą, pipe ar deskriptorių
 • sysread - fiksuoto ilgio nebuferintas įvedimas iš filehandle'o
 • sysseek - nustatyti I/O pointerį handle, naudojamam sysread ir syswrite
 • system - paleisti atskirą programą
 • syswrite - fiksuoto ilgio nebuferintas išvedimas į filehandle'ą
T
 • tell - pasiimti dabartinį seekpointer'į filehandle
 • telldir - pasiimti dabartinį seekpointer'į direktorijos handle
 • tie - priskirti kintamąjį obejktų klasei
 • tied - pasiimti nuorodą į objektą, esantį po sujungtu kintamuoju
 • time - sekundžių skaičius nuo 1970
 • times - gražina kiek laiko liko pačiam ir iš jo išėjusiems procesams
 • tr - transliteruoti string'ą
 • truncate - sutrumpinti failą
U
 • uc - gražina string'ą didžiosiomis raidėmis
 • ucfirst - gražina string'ą su kita didžiąja raide
 • umask - nustato failo sukūrimo kaukę
 • undef - pašalina kintamąjį ar funkcijos aprašą
 • unlink - pašalina vieną link'ą į failą
 • unpack - paversti binarinę struktūrą į normalius perl'o kintamuosius
 • unshift - į sarašo elementą pridėti daugiau elementų
 • untie - nutraukti failo jungimo nustatytmus
 • use - pakrauti modulį kompiliavimo metu
 • utime - nustatyti priejimo prie failo failo ir paskutinio modifikavimo laikus
V
 • values - gražina reikšmių sąrašą hash'e
 • vec - patikrina ar nustato atitinkamus bitus string'e
W
 • wait - palaukti kol bus pabaigtas bet kuris išėjęs iš pagrindinio procesas
 • waitpid - palaukti kol bus pabaigtas bet kuris išėjęs iš pagrindinio procesas
 • wantarray - pasiimti void vs scalar vs list dabartinio konteksto paprogramės iškvietime
 • warn - išvesti debuginimo informaciją
 • write - išspausdina įrašą
X
 • -X - failo testavimas (-r, -x, t.t.)
Y
 • y - string'o transliteracija
algirdas@perl.lt 2005.04.11 - $dabar