_ _  ,_
/^\/^\-/ @D
~(________/ PERL.LT
|L |L
L L
Straipsniai  Funkcijos 
Funkcijos/print - išvesti sąrašą į filehandle'ą
 • print FILEHANDLE LIST
 • print LIST
 • print

  Išveda eilutę arba eilučių sąrašą. Gražina true sėkmės atveju. FILEHANDLE glai būti skaliarinis kintamojo vardas, kuriuo atveju kintamasis laiko vardą arba nuorodą į filehandle'ą, taip supažindindamas su pirmuoju aplinkinių kelių lygiu. (BEJE: Jei FILEHANDLE yra kintamasis, o kita leksema yra term'as, jis gali būti neteisingai suinterpretuotas kaip operatorius, nebent įterptumėte + arba apskliaustumėte argumentus.) Jei FILEHANDLE praleistas, išveda, pagal nutylėjimą į standartinę išvestį (arba į paskutinį pasirinktą išvesties kanalą - žr. select). Jei LIST taip pat praleistas, išveda $_ dabartiniam išvesties kanalui. Nustatyti pagrindinį išvesties kanalą kitokį negu STDOUT reikia naudoti select operaciją. Einamoji $, riekšmė (jei tokia yra) išvedama tarp visų LIST elementų. Einamoji $\ reikšmė (jei yra) išvedama po viso LIST išvesties. Kadangi print pasiima LIST, bet kas jame yra prilyginama sąrašo kontekste, ir bet kurios paprogramės, kurias iškviesite turės vieną arba daugiau išsireiškimų, prilygintų sąrašo kontekste. Taip pat būkite atsargūs, kad po print raktažodžio neitų kairysis skliaustas, nebent to būtu siekiama ir paskui bus uždaromi skliaustai dešiniuoju, baigiant duomenų perdavą print - Įterpkite + arba uždėkite skliaustus apie visus argumentus.

  Pažymėtina, kad jei saugomi FILEHANDLE'ai masyve arba kitame išsireiškime, reikės panaudoti bloką, gražinantį jo reikšmę:

    print { $files[$i] } "stuff\n";
    print { $OK ? STDOUT o>: STDERR } "stuff\n";
algirdas@perl.lt 2005.04.11 - $dabar