_ _  ,_
/^\/^\-/ @D
~(________/ PERL.LT
|L |L
L L
Straipsniai  Funkcijos 
Funkcijos/select - perkrauti išvedimą pagal nutylėjimą arba padaryti I/O parinkimą

 • select FILEHANDLE
 • select

  Gražina pasirinktą filehandle'ą. Nustato dabartinį pagal nutylėjimą esantį filehandle išvedimui, jei FILEHANDLE duotas. Tai turi dvigubą efektą: pirma, write arba print be filehandle'o pagal nutylėjimą bus pasirinktas FILEHANDLE. Antra, nuorodos į kintamuosius, susijusius su išvedimu nurodys į tą patį išvedimo kanalą. Pvz., jei turite nustatyti formos viršaus formatą daugiau nei vienam išvedimo kanalui, tai galima įgyvendinti taip:

    select(REPORT1);
    $^ = 'report1_top';
    select(REPORT2);
    $^ = 'report2_top';

  FILEHANDLE gali būti išsireiškimas, kurio reikšmės perduoda dabartinės filehandle'o pavadinimą. Vadinasi:

    $oldfh = select(STDERR); $| = 1; select($oldfh);

  Kai kurie programuotojai gali būti linkę filehandle'us laikyti objektais su metodais, paskutinįjį pavyzdį perrašydami taip:

    use IO::Handle;
    STDERR->autoflush(1);
algirdas@perl.lt 2005.04.11 - $dabar