_ _  ,_
/^\/^\-/ @D
~(________/ PERL.LT
|L |L
L L
Straipsniai  Funkcijos 
Funkcijos/readdir - pasiimti direktoriją iš directory handle
 • readdir DIRHANDLE

  Gražina kitą direktorijos įrašą direktorijai, atidarytai opendir. Jei panaudotas sąrašo kontekste, gražina visus kitus įrašus. Jei daugiau įrašų nėra, gražina neapibrėžtą reikšmę, skaliariniame kontekste arba tuščią sąrašą sąrašo kontekste.

  Jei planuojate failtestą gražinamoms readdir reikšmėms, geriau vertėtų iš anksto apgalvoti tiriamą direktoriją. Kitu atveju, kadangi nebuvo keičiama direktorija chdir į ten, galima baigtis tikrinant neteisingą failą.

    opendir(DIR, $some_dir) || die "can't opendir $some_dir: $!";
    @dots = grep { /^\./ && -f "$some_dir/$_" } readdir(DIR);
    closedir DIR;
algirdas@perl.lt 2005.04.11 - $dabar