_ _  ,_
/^\/^\-/ @D
~(________/ PERL.LT
|L |L
L L
Straipsniai  Funkcijos 
Funkcijos/localtime - paverčia UNIX laiką į įrašą ar string'ą, naudojant vietinį laiką
 • localtime EXPR

  Konvertuoja laiką kaip kad gražinta time funkcijos į 8 elementų sąrašą su laiku, lokalizuotu standartinei Greenwich laiko zonai. Dažniausia naudojamas taip:

    # 0  1  2   3   4  5   6   7
    ($sec,$min,$hour,$mday,$mon,$year,$wday,$yday) =
  					  localtime(time);

  Visi sąrašo elementai yra skaitiniai ir ateina tiesiai iš C `struct tm'. $sec, $min, ir $hour yra nurodyto laiko sekundės, minutės ir valandos. $mday yra mėnesio diena, o $mon yra pats mėnesis, įvardijamas 0..11 diapazone, kur 0 yra sausis, o 11 - gruodis. $year yra metai pradedant 1900. T.y. $year yra 123 2023 metais. $wday yra savaitės diena, kur 0 nurodo sekmadienį, o 3 - trečiadienį. $yday yra metų diena, 0..364 diapazone (arba 0..365 keliamuosiuose metuose.)

  Įsidėmėkite, kad $year elementas nėra tiesiog paskutiniai du metų skaičiai. Jei taip manysite, darysite programas, su 2000 metų problema - o to tikrai nesinorėtų ar ne?

  Teisingas būdas gauti pilnus 4 skaitmenų metus yra tiesiog:

  	$year += 1900;

  O gauti paskutiniuosius du metų skaitmenis, (t.y. '01' 2001 metams) reikia:

  	$year = sprintf("%02d", $year % 100);

  Jei EXPR praleistas, localtime() naudoja dabartinį laiką (localtime(time)).

  Skaliariniame kontekste localtime() gražina ctime(3) reikšmę:

    $now_string = localtime; # t.y., "Thu Oct 13 04:54:34 1994"

  Ši skaliarinė reikšmė nėra priklausoma nuo lokalizacijos, bet yra įdiegta Perl'e. Norint naudoti GMT vietoj vietinio laiko naudokite gmtime. Žr. taip pat Time::Local modulį (paversti sekundes, minutes, valandas, ... atgal į sveikają reikšmę, gražintą time()), ir POSIX modulio strftime(3) ir mktime(3) funkcijas.

  Gauti ką nors panašaus į lokalizuotas datos eilutes, nustatykite lokalios aplinkos kintamuosius atitinkamai (žr. perllocale) ir išmėginkite pavyzdį:

    use POSIX qw(strftime);
    $now_string = strftime "%a %b %e %H:%M:%S %Y", localtime;
    # or for GMT formatted appropriately for your locale:
    $now_string = strftime "%a %b %e %H:%M:%S %Y", gmtime;

  Pažymėtina, kad %a ir %b , trumposios savaitės dienos ir metų mėnesio formos nebūtinai turi būti trijų simbolių.

algirdas@perl.lt 2005.04.11 - $dabar