HTML forma

 

HTML forma naudojama interaktyviam bendravimui tarp vartotojo (tiksliau jo web naršyklės) ir web serverio. Formoje apibrėžiami duomenų įvedimo laukai, kuriuose įvesta informacija siunčiama nurodytu adresu. Web serveris, analizuodamas užklausą, atėjusią iš HTML formos, iškviečia atitinkamą programą-skriptą, kuri apdoroja atsiųstus duomenis. Žemiau pateikta HTML formos sintaksę. Vertikaliais brūkšniais | atskirtos galimos atributų reikšmės.

 <FORM  ACTION="url" METHOD="get | post" ENCTYPE="MIME type" TARGET="name | _self | _perent | _top | _blank " >…</FORM>

Atributai:
ACTION    - failas, kuriam perduodama informacija, pvz. /cg-bin/registation.cgi. Būtinas atributas
METHOD - informacijos perdavimo metodas. Būtinas atributas.
ENCTYPE - informacjos kodavimo metodas.
 
<INPUT TYPE="text | password | checkbox | radio | image | hidden | file | submit | reset" NAME="name" VALUE="value" ALIGN="left | right | texttopabsmidddle | baseline | absbottom" CHECKED  SIZE="value" MAXLENGTH="value" SRC="url" >
 
Dažniausiai naudojamas formos elementas, skirtas teksto, slaptažodžio, įvairių mygtukų kūrimui.

Atributai:
TYPE - elemento tipas, atitinkamai: tekstinis laukas, slaptažodis, pasirinkimo elementas, išsirinkimo elementas, grafinis vaizdas, nematomas paslėptas elementas, lokalus failas, mygtukas informacijos perdavimui į serverį, mygtukas visų formos elementų įvestų reikšmių trinimui.
NAME - elemento vardas, perduodamas kaip lauko pavadinimas į serverį.
VALUE - pradinė elemento reikšmė arba mygtukų submit ir reset pavadinimai. Taip pat perduodama į serverį kaip reikšmė (tekstiniams laukams gali būti keičiama).
CHECKED - atributas, skirtas pasirinktų radio ar checkbox elementų pažymėjimui. Iš vienodus vardus turinčių radio elementų, pasirinktas gali būti tik vienas.
SIZE - matomas tekstinių elementų dydis.
MAXLENGTH - maksimalus leistinas simbolių kiekis text ir password tipo elementuose.
SRC - nuoroda į grafinio elemento failą.
 
<SELECT NAME="name" SIZE="number" MULTIPLE>
<OPTION VALUE="value" SELECTED>
… Kitos OPTION komandos
</SELECT>

Formos elementas, skirtas krentačiam ar slenkančiam laukui realizuoti.
 
Atributai:
NAME - elemento vardas, perduodamas kaip informacijos pavadinimas į serverį.
SIZE - matomų opcijų kiekis.
MULTIPLE - galimybė pasirinkti ne vieną, o keletą opcijų.
VALUE - perduodama serveriui reikšmė pasirinkimo atveju.
SELECTED - nurodyta opcija bus pasirinkta pagal nutylėjimą.
 
<TEXTAREA ROWS="value" COLS="value" NAME="name" WRAP="off | virtual | physical">
… tekstas
</TEXTAREA>
Formos elementas, skirtas didelies apimties tekstui įvesti.
 
Atributai:
NAME - elemento vardas, perduodamas kaip informacijos pavadinimas į serverį.
ROWS - matomų eilučių kiekis.
COLS - matomų stulpelių kiekis.
WARP - žodžių perkėlimo į kitas eilutes tipas: eilutės perduodamos tiksliai taip, kaip buvo parašytos, prieš perdavimą eilutės visada sujungiamos į vieną, perkėlimas vykdomas automatiškai.

 

HTML formos pavyzdys

<HTML><HEAD><TITLE>HTML formos pavyzdys</TITLE></HEAD>

<BODY>
<H2><CENTER>Skaitytojo registracijos anketa</CENTER></H2>
<HR>

<FORM method="GET" action="/cgi-bin/registr.cgi">
<PRE>Registracijos vardas: <INPUT TYPE="text" NAME="regname" size="20">
Slapta<span lang="lt">ž</span>odis: <INPUT TYPE="password" NAME="passwd1" maxlength=8 size=8>
Pakartokite: <INPUT TYPE="password" NAME="passwd2" maxlength=8 size=8>
</PRE>
<BR>

J<span lang="lt">&#363;</span>s<span lang="lt">&#371;</span> am<span lang="lt">ž</span>ius:
<INPUT TYPE="radio" NAME="age" value="lt20" CHECKED>iki 20
<INPUT TYPE="radio" NAME="age" value="20_30">20-30
<INPUT TYPE="radio" NAME="age" value="30_45>30-45
<INPUT TYPE="radio" NAME="age" value="gt45">vir<span lang="lt">š</span> 45
<BR><BR>

Kokiomis kalbomis skaitote:
<INPUT TYPE="checkbox" NAME="lang" value="lietuviu" CHECKED>lietuvi<span lang="lt">&#371;</span>
<INPUT TYPE="checkbox" NAME="lang" value="rusu">rus<span lang="lt">&#371;</span>
<INPUT TYPE="checkbox" NAME="lang" value="anglu">angl<span lang="lt">&#371;</span>
<INPUT TYPE="checkbox" NAME="lang" value="vokieciu">vokie<span lang="lt">&#269;</span>i<span lang="lt">&#371;</span>
<BR><BR>

Kokiu formatu nor<span lang="lt">&#279;</span>tum<span lang="lt">&#279;</span>t skaityti tekstus:
<SELECT NAME="formatas">
<OPTION SELECTED VALUE="HTML">HTML
<OPTION SELECTED VALUE="Plain">Plain text
<OPTION SELECTED VALUE="Postscript">Postscript
<OPTION SELECTED VALUE="PDF">PDF
</SELECT>
<BR><BR>

J<span lang="lt">&#363;</span>s<span lang="lt">&#371;</span> m<span lang="lt">&#279;</span>gstamiausi autoriai:<BR>
<TEXTAREA NAME="author" cols=40 rows=3>
</TEXTAREA>
<BR><BR>

<INPUT TYPE="submit" NAME="OK" VALUE="OK">
<INPUT TYPE="reset" NAME="Cancel" VALUE="Cancel">
</FORM>

</BODY></HTML>

 

Čia  galite pasižiūrėti, kaip atrodo pavyzdyje pateikta forma.

Į turinį