PERL programavimo kalba

KURSO MEDIAGA

 1. PERL istorija, tikslai, taikymo sritys. Programų pavyzdiai

 2. Literalai. Skaliariniai kintamieji

 3. Masyvų kintamieji

 4. Asociatyvinių masyvų kintamieji (hashes)

 5. Valdymo ir kontrolės struktūros

 6. Reguliariosios iraikos ir ablonai

 7. Bazinės įvedimo/ivedimo operacijos

 8. Failai ir katalogai

 9. Formatai

 10. Nuorodos, sudėtingos duomenų struktūros

 11. Paprogramės, funkcijos, parametrų perdavimas

 12. Procesų ir signalų valdymas

 13. Paketai, bibliotekos, moduliai

 14. Klasės ir objektai

 15. CGI pagrindai, CGI.pm modulis

 16. Standartinės PERL funkcijos

 17. Literatūra